Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Halil SELÇUKBİRİCİK

Prof.Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

Prof.Dr. Bahaüddin VAROL

Prof.Dr. İbrahim ÖRÜN

Doç.Dr. Mustafa ARDIÇ

Doç.Dr. İlker ÇAMKERTEN

Yrd.Doç.Dr. Ramazan İLGÜN