Görev Tanımları

Dekan

Dekan

Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteri

Dekan Yardımcısı

Dekan Yardımcısı

Dekan Yardımcısı

Dekan Yardımcısı

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı

Dekan Sekreteri

Dekan Sekreteri

Bölüm Sekreteri

Bölüm Sekreteri

Tahakkuk (Mali) İşler Sorumlusu

Tahakkuk (Mali) İşler Sorumlusu

Satın Alma Yetkilisi

Satın Alma Yetkilisi

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri

Personel İşleri

Personel İşleri

Yazı İşleri

Yazı İşleri

Evrak Kayıt İşleri

Evrak Kayıt İşleri

Taşınır Kayıt Kontrol

Taşınır Kayıt Kontrol

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi

Öğretim Yardımcıları

Öğretim Yardımcıları