İdari Birimler

İdari birimler:

Özel Kalem : Bilge TUNCEL---2850

Öğrenci İşleri :Zafer ÖZTÜRK--2877

Muhasebe :Ragıp ŞEN--2876

Evrak kayıt : Uğur YAŞAR--2878