İdari Birimler

İdari birimler:

Özel Kalem : Bilge TUNCEL---2926

Öğrenci İşleri :Zafer ÖZTÜRK--2931

Muhasebe :Ragıp ŞEN--2929

Evrak kayıt : Uğur YAŞAR--2930