Kalite Komisyonu

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 17.05.2016 tarih ve 51418 sayılı yazısına istinaden, Üniversitemiz Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarının Akademik Birim Kalite Komisyon başlıklı 9/a maddesi gereğince  oluşturulan Fakültemize ait Akademik Birim Kalite Komisyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.