Klinik Oncesi Bilimler Bolumu

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Bölüm Başkanı :Doç.Dr.Hikmet ÜN

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr.Zeki ARAS

 

Öğretim Elemanları

Doç.Dr.Hikmet ÜN (Viroloji Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr.Zeki ARAS (Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZ (Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Orhan YAVUZ (Patoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU (Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı V.)

Yrd.Doç.Dr. Neşe Hayat AKSOY (Farmakoloji ve ToksikolojiAnabilim Dalı Başkanı V.)  

Araş.Gör. Gökçenur SANİOĞLU (Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Uzman Erkan ÖZKAN (Parazitoloji Anabilim Dalı)