Klinik Oncesi Bilimler Bolumu

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Bölüm Başkanı :Prof.Dr.Hikmet ÜN

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr.Zeki ARAS

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr.Hikmet ÜN (Viroloji Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr.Zeki ARAS (Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZ (Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAVUZ (Patoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU (Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı V.)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Selim DOĞRU (Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı)  

Araş.Gör. Gökçenur SANİOĞLU (Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Öğr. Gör. Erkan ÖZKAN (Parazitoloji Anabilim Dalı)