Misyon ve Vizyon

Misyon

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin misyonu, Atatürk ilke ve devrimlerinin önemini kavrayarak özümsemiş, pozitif bilim ışığında küresel boyutta sorun çözme yeteneği gelişmiş, özgür bilimsel düşünce yetisine ve topluma hizmet etme sorumluluğuna sahip, çevre ve hayvanların nesilleri ile sağlığını koruma bilinci kazanmış, hayvan haklarına saygılı, sürdürülebilirlik kavramını önemseyen, eğitimin sürekliliğine inanan ve dünya literatürünü meslek yaşantısı boyunca takip eden, deneyim, beceri ve araştırmaya dayalı öğretim yöntemleriyle mesleğini en yüksek seviyede uygulayan veteriner hekimler yetiştirmek;

Vizyon

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesinin vizyonu, mesleki alanda küresel boyutta kullanabileceği bilgi ve deneyimi edinmiş mezunlar veren yüksek düzeyli eğitimi, sorgulayan, atılımcı, çevre bilincine sahip mezunları, öğretim üyesi kadrosu, fiziki altyapısı ve yüksek nitelikli laboratuar donanımı ile dünyada tercih edilen ve mensubu olmaktan kıvanç duyulan bir fakülte olmaktır.