Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Osman KARABULUT

 

Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Osman KARABULUT (Biyoistatistik Anabilim Dalı Bşk.) 

Dr. Öğr. Üyesi Osman KARABULUT (Zootekni Anabilim Dalı Bşk. V.)

Dr. Öğr. Üyesi Osman KARABULUT (Genetik Anabilim Dalı Bşk. V.)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu BUDAK (Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Osman KARABULUT (Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşle.Anabilim Dalı Bşk.V.)