Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Uzaktan Eğitim Duyuru-2


Sevgili Öğrencilerimiz,

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz eğitimimize bildiğiniz gibi 23 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim ile devam etmeye başladık. Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere uzaktan eğitim, dönem sonuna kadar (23 Mayıs 2020) aşağıda açıklanan hususlar çerçevesinde tamamlanacaktır.

1. Sadece teorik saati olan derslerin tamamı, uzaktan eğitim şeklindedir.

2. “Teorik + Uygulama” derslerinin, sadece teorik kısımları uzaktan eğitim şeklindedir.

3. VET510 Bitirme Ödevi Dersine belirlenen ilkeler çerçevesinde devam edilecektir. Dönem başında Dekanlığa iletilen Bitirme Ödevi konuları geçerlidir.

4. 2019-2020 Bahar Döneminde uzaktan eğitime dâhil olan bütün derslerin (VET510 Bitirme Ödevi Hariç) ara sınavları yüz yüze yapılamayacak olup, dönem içinde yapılan/yapılacak çalışmalar, uygulamalar veya ödevler şeklinde olacaktır. Ara sınav yerine geçecek çalışma, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulacaktır. Mazeret sınavları için de aynı hususlar geçerlidir.

5. Örgün Eğitim yerine ikame edilen Uzaktan Eğitimde öğrencilerin derse devam durumu, her bir ders için UZEM’e yüklenen videonun (ve varsa diğer ders materyallerinin) dönem sonuna kadar herhangi bir zamanda izlenmesi veya indirilmesi üzerinden değerlendirilecektir.

6. Ders Dışı Etkinlik dersi Üniversitemizce belirlenecek ve kamu yararına çekilmiş belgesellerin izlenmesi yoluyla yapılacaktır.

7. VET508 Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim Programı (VEHİP), VET318 Klinik, VET418 Klinik dersleri ve uygulama saatleri yapılamayan dersler “Yaz Ders Dönemi (8 Haziran 2020-5 Temmuz 2020)” nde yapılacaktır.

8. Fakültemiz Akademik Takviminde değişiklik yapılmış olup, 2019-2020 Bahar Dönemine ait Fakültemiz derslerinin Final Sınavları, 6-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında, bütünleme sınavları ise 24-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Fakültemizde yapılacaktır.

9. Ortak zorunlu dersler ve Üniversite Seçmeli Derslerinin Final sınavları, Üniversitemiz tarafından belirlenen Final Haftası (8-19 Haziran 2020) içerisinde yapılacaktır.

10. Sekizinci yarıyılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajları talep etmeleri durumunda, COVID-19 salgın sürecindeki gelişmelere göre en uygun zamanda, Eğitim-Öğretim Dönemleri de dâhil olmak üzere, Veteriner Fakültesi, Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Üniversitemiz bünyesindeki diğer merkezlerde Fakültemiz koordinasyonunda gerçekleştirilebilecektir.

11. COVID-19 salgın sürecindeki gelişmelere göre belirtilen tarihlerde değişiklik olursa ayrıca duyurulacaktır.


                                                                                                                                                                                                                                                          Saygılarımızla

Veteriner Fakültesi Dekanlığı