Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
VEHİP Sınavları Hakkında Duyuru

Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim Programı (VEHİP) yönergesine göre her bir anabilim dalından bir sınav yapılacak olup, sınav şekli aşağıdaki gibi olacaktır. Sınav, ilgili anabilim dalının son ders günü veya saatinde yapılacaktır.

Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu

Sınav Türü

Anatomi

Uygulama/Yazılı

Biyoistatistik

Uygulama

Biyokimya

Yazılı

Doğum ve Jinekoloji

Sözlü

Farmakoloji ve Toksikoloji

Yazılı

Fizyoloji

Sözlü

Genetik

Sözlü

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Yazılı

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Sözlü

Hayvan İşletme Ekonomisi

Sözlü

Histoloji ve Embriyoloji

Sözlü

Mikrobiyoloji

Uygulama

Parazitoloji

Yazılı

Patoloji

Sözlü

Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama

Sözlü

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Yazılı

Veteriner Hekimlik Tarihi Deontoloji

Yazılı

Viroloji

Yazılı

Zootekni

Sözlü