Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Yaz Stajı Duyurusu


ZORUNLU YAZ STAJI DUYURUSU

Sevgili Veteriner Fakültesi Öğrencilerimiz,

2019-2020 Bahar Dönemi ile sınırlı olmak üzere, 8. Yarıyıl sonunda zorunlu yaz stajı yapacak öğrenciler için aşağıdaki seçeneklerden birisi, öğrencinin kendi tercihi doğrultusunda, imzalı dilekçesini (Dilekçe örneğini Fakültemiz web adresinden indirebilirsiniz) 22 Mayıs Cuma gününe kadar e-posta yoluyla veterinerfakultesi@aksaray.edu.tr adresine göndermesi şeklinde yürütülecektir.

Zorunlu Yaz Stajı Seçenekleri:

1. Zorunlu yaz stajı yerine geçecek, “Rapor Hazırlanması” şeklinde stajlarını yapabileceklerdir. Zorunlu yaz stajı yerine geçecek rapor formatını Fakültemiz web adresinden (vet.aksaray.edu.tr) edinebilirsiniz (Zorunlu yaz stajı yerine geçecek rapor, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi ilk haftasının son iş gününe kadar Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir).

2. Staj yeri bulmaları durumunda mevcut staj yönergesine göre, yasal sorumlulukları kendilerine ait olmak kaydıyla yaz stajlarını yapabilirler. Fakültemiz web adresinden (vet.aksaray.edu.tr) edinecekleri “Veteriner Staj Kabul Formu ve Sözleşmesini” 22 Mayısa kadar işyeri onayı yapılmış şekilde Fakültemiz e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

3. Stajlarını daha sonra (Eğitim-Öğretim dönemleri dâhil) uygun olan bir dönemde Veteriner Fakültesi Dekanlığı koordinasyonunda Fakültemiz ve Üniversitemize bağlı Uygulama Araştırma Merkezlerinde yapabilirler.

                                                                                                                                                                                                                                       Saygılarımızla

                                                                                                                                                                                                                                                    Aksaray Üniversitesi

                                                                                                                                                                                                                                            Veteriner Fakültesi Dekanlığı