Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu

Sevgili Öğrenciler,

Üniversitemiz Senatosunun 26.05.2021 tarih ve 2021/09-02 sayılı kararı ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yaz Dönemine mahsus olmak üzere, üniversitemiz öğrencilerinin uzaktan veya örgün eğitim yoluyla ders içeriği ve AKTS kredi denkliğinin sağlanması şartı ile Devlet Üniversitelerinden en fazla üç ders almalarının uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Bu kapsamda Yaz Okulu işlemleri için aşağıda belirtilen önemli hususları göz önüne alarak kayıt işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.   

 

1. Yaz Okuluna kayıt öncesi, Fakültemiz Yönetim Kurulunun onayı gerekmektedir.  Aksi durumda yaz okulunda aldığınız dersler geçersiz sayılacaktır.    

2. Öğrenci, ilgili yönetim kurulundan önceden izin almak şartıyla, özel öğrenci olarak yurt içindeki diğer üniversitelerden eğitim-öğretim planındaki zorunlu dersler için eşdeğer olanları, seçmeli dersler için izin verilen dersleri alabilir (Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Md. 19).

3. Öğrencilerimiz duyuru içeriğinde bulunan yaz okulu dilekçesini eksiksiz olarak doldurarak imzaladıktan sonra taratarak veya fotoğrafını çekerek danışman öğretim elemanının kurumsal e posta adresine (@aksaray.edu.tr uzantılı) göndermesi gerekmektedir.  

4. Yaz okulunda almak istediğiniz her bir dersin ders içeriğini, yaz okulu alacağınız üniversite(ler)den ve Aksaray Üniversitesi Bologna Bilgi Paketinden temin ederek, dilekçenize eklemeniz gereklidir.  Ders içerikleri Öğrenci İşlerinden alındı ise imzalı ve mühürlü, eğer internetten alındı ise internet adresi tam olarak yazılmalıdır.

5. Öğrencinin almak istediği dersi veya dersleri değiştirmek istemesi durumunda, duyuru içeriğinde bulunan ders değişikliklerini (iptal edilen ve eklenen dersler) gösteren dilekçe ile yeniden müracaat etmesi gereklidir.

6. Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  17.maddesinin 4.fıkrasına göre yaz okulunda alınan DC ve DD notları başarısız olarak bildirilir  (Yaz okulundan ders alınan Üniversitenin yönetmeliğine göre DC ve DD notları şartlı başarı olmayıp,  geçer not olanlar hariç).

7. Normal dönemlerde bir dersi almak için gerekli olan ön şartlar yaz okulu içinde geçerlidir.

8. Yaz Okulu ile aynı zamanda yaz stajı yapılamaz.

9. E posta ile gönderilen tüm evrakların aslının 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders kayıt haftasında danışman öğretim elemanlarına teslim edilmesi gerekmektedir. Mezun durumundaki öğrencilerimiz bu belgeleri posta ile gönderebilirler.

 

Önemli Hatırlatmalar:

 *Başvurularınızın en erken bir hafta içinde değerlendirileceğini göz önüne alarak Yaz Okulu başvuru sürecinin planlanması önemle rica olunur.

 **Öğrenciler Yönetim Kurulu onayı olmadan Yaz Okuluna kayıt yaptırmamalıdır.

*** Ders içerikleri Aksaray Üniversitesi Bologna Bilgi Paketi ve Yaz Okulunda ders alınacak Üniversitenin Bologna Bilgi Paketinden temin edilecektir.