Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Cerrahi Klinik Hizmetleri

Cerrahi Anabilim Dalı’nda tüm evcil ve yabani hayvanların dış hastalıklarına ilişkin poliklinik hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda; Veteriner Genel Cerrahi, Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi, Radyoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği, Göz Hastalıkları, Diş Hastalıkları, Veteriner Acil dersleri yanında, bu konularda tanı ve tedavi amaçlı rutin uygulamalar yapılmaktadır.

Yumuşak doku cerrahisi ve ortopedik girişimler için büyük ve küçük hayvan operasyon salonları ile anestezi cihazları yer almaktadır. Ayrıca, kedi ve köpekler için hasta hazırlık ve ameliyat sonrası bakım odaları bulunmaktadır. Cerrahi Anabilim Dalı’nda hastaların rutin olarak muayenelerinin yapıldığı muayene odalarında; yumuşak doku, ortopedi, göz, kulak, diş hastalıklarının tanısı ve sağaltımları yapılmaktadır.

Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde Görüntüleme Ünitesi de bulunmaktadır, burada hayvanlar için radyolojik ve ultrasonografik muayene ile renkli doppler ultrasonografi imkanı mevcuttur.