Dr. Öğr. Üyesi GAYE BULUT

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER / VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ


Sahipsiz Köpekler

BULUT GAYE, Yayın Yeri:Ekin, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:347, ISBN:978-625-6460-23-2,


Probiotics, the Natural Microbiota in Living OrganismsFundamentals and Applications

İPLİKÇİOĞLU ÇİL GÜZİN,BULUT GAYE,BUDAK DUYGU,ÇAMKERTEN GÜZİN,ÇAMKERTEN İLKER, Yayın Yeri:CRC Press, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:325, ISBN:9781138493605,


dişi köpeklerde reproduktif ve obstetrik doppler ultrasonografi

BULUT GAYE, Yayın Yeri:merdiven yayın, Basım sayısı:0, Sayfa sayısı:0, ISBN:978-975-89991-12-9,


sütçü sığır işletmelerinde fertilite kontrol programları

BULUT GAYE, Yayın Yeri:merdiven yayın, Basım sayısı:0, Sayfa sayısı:0, ISBN:978-975-8991-06-8,


1 - Investigation of the effects of fetal rat kidney-derived mesenchymal stem cells implementation on doxorubicin-induced nephropathy in male Sprague–Dawley rats

BOZTOK ÖZGERMEN DEVA BAŞAK, BULUT GAYE, ALPASLAN PINARLI FERDA, GÜLTEKİN SALİH SİNAN, ÖZEN DOĞUKAN, YAVUZ ORHAN, HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

2 - Effects of age and sex on some hematological and biochemical parameters in Hair goats

KARAŞAHİN TAHİR, AKSOY NEŞE HAYAT, DURSUN ŞÜKRÜ, BULUT GAYE, HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN, ÇAMKERTEN GÜZİN, ÇAMKERTEN İLKER, İLGÜN RAMAZAN , Yayın Yeri:Veterinary Research Forum , 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

3 - The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence

BULUT GAYE, ÜN HİKMET, SANİOĞLU GÖLEN GÖKÇENUR, ÇAMKERTEN İLKER , Yayın Yeri:Kocatepe Vet J , 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

4 - Koç spermasının kısa süreli saklanmasında katkı maddelerinin etkisi

ÖZTÜRK CANER, DURSUN ŞÜKRÜ, BULUT GAYE, KARAŞAHİN TAHİR , Yayın Yeri:Journal of advances in vetbio science and techniques , 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

5 - Evaluation of Functional Structures in the Ovaries Pre and Post Ovulation by Doppler Ultrasonography in Bitches

BULUT GAYE , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi , 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale

6 - Relationship between total antioxidant/oxidant status, and oxidative stress index and superovulation response in donor cows

KARAŞAHİN TAHİR, ALKAN HASAN, SATILMIŞ FATMA, DURSUN ŞÜKRÜ, ÖZTÜRK CANER, BULUT GAYE, AKSOY NEŞE HAYAT, ÇAĞLAYAN TAMER, TEKİNDAL MUSTAFA AGAH, YEŞİLKAYA ÖMER FARUK, ERDEM HÜSEYİN , Yayın Yeri:Livestock Science , 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

7 - Efficiency of Two Different Synchronization Protocols in Conception in Simmental Heifers

BULUT GAYE,TAŞDEMİR UMUT , Yayın Yeri:Kocatepe Veterinary Journal , 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

8 - Serum cholesterol levels in Hair goats of Aksaray Region

KARAŞAHİN TAHİR,AKSOY NEŞE HAYAT,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN,DURSUN ŞÜKRÜ,BULUT GAYE,ÇAMKERTEN GÜZİN,ÇAMKERTEN İLKER,İLGÜN RAMAZAN , Yayın Yeri:Indian Journal of Animal Research , 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

9 - Konya Karapınar ilçesi orta Anadolu merinoslarında sezon içinde koç etkisinin farklı uygulamasının döl verimine, aşım ve doğum süresine etkisinin araştırılması (II)

DURSUN ŞÜKRÜ,GÜRBÜZ HASAN,BULUT GAYE,KÖSE MEHMET,KESKİN SIDDIK,ÖZTÜRK CANER , Yayın Yeri:Journal of Advances in VetBio Science and Techniques , 2018

Ulusal Hakemli Index Copernicus Özgün Makale

10 - Konya Karapınar İlçesi Orta Anadolu Merinoslarında Sezon İçinde Koç Etkisinin Farklı Uygulamasının Döl Verimine, Aşım ve Doğum Süresine Etkisinin Araştırılması(I)

DURSUN ŞÜKRÜ,Gürbüz Hasan,BULUT GAYE,KÖSE MEHMET,KESKİN SIDDIK , Yayın Yeri:Journal of Advances in VetBio Science and Techniques , 2017

Ulusal Hakemli İndex Copernicus Özgün Makale

11 - Aksaray Yöresi Kazlarda Kuluçka Randımanı Üzerine Araştırmalar

KARABULUT OSMAN,ÜN HİKMET,ÇAMKERTEN İLKER,GARİP MUSTAFA,BULUT GAYE , Yayın Yeri:Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi , 2017

Ulusal Hakemli ASOS indeks Özgün Makale

12 - Evaluation of gamma interferon assay for detection of bovine tuberculosis in inactive foot and mouth disease vaccine administered cattle

ARAS ZEKİ,BULUT GAYE,SAYIN ZAFER , Yayın Yeri:Journal of Coastal Life Medicine , 2017

Uluslararası Hakemli Zoological Record Özgün Makale

13 - Ketamine-Ksilazin Anestezisi uygulanmış Bozova Tazılarında Oksidatif Stres Parametreleri

çamkerten Güzin,ÇAMKERTEN İLKER,ŞINDAK NİHAT,BULUT GAYE , Yayın Yeri:Journal of Advances in VetBio Science and Techniques , 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

14 - Malaklı Köpeği Bölgesel Gen Bankası Kurulması

ÜN HİKMET, ÇAMKERTEN İLKER, KARABULUT OSMAN, BÜYÜKLEBLEBİCİ SERHAT, Çamkerten Güzin, BULUT GAYE, DURSUN ŞÜKRÜ, KAL Asiye Nur Meltem , Yayın Yeri:Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi , 2016

Ulusal Hakemli Cab Abstract, Türkiye Atıf Dizini, Asos İndex, Acarindex Özgün Makale

15 - The effects of dry off therapy on milk somatic cell count in Saanen goats

BAŞTAN AYHAN,SALAR SEÇKİN,BAKİ ACAR DUYGU,DEMİREL MÜRŞİDE AYŞE,CENGİZ MEHMET,DARBAZ İSFENDİYAR,BULUT GAYE , Yayın Yeri:Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences; , 2015

Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

16 - Postpartum sorunsuz süt ineklerinde PRID uygulaması sonrası ovaryum ultrasonografisi ve fertilite parametrelerinin değerlendirilmesi

BULUT GAYE , Yayın Yeri:Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg , 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

1 - Total Cholesterol Levels in The Kil Goat Growing in the Aksaray Region

KARAŞAHİN TAHİR,AKSOY NEŞE HAYAT,DURSUN ŞÜKRÜ,BULUT GAYE,İLGÜN RAMAZAN,ÇAMKERTEN İLKER,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN,ÇAMKERTEN GÜZİN ( 31.10.2018 - 03.11.2018 ) , Yayın Yeri: International Congress on Biological and Medical Sciences 2018


2 - Aksaray’ın KOP Bölgesi Hayvancılığına Son Beş Yılda Döl Verimi Et ve Süt Üretimine Katkısı

DURSUN ŞÜKRÜ,KARAŞAHİN TAHİR,ÖZTÜRK CANER,BULUT GAYE,KÖSE MEHMET,ATLI MEHMET OSMAN ( 26.10.2018 - 28.10.2018 ) , Yayın Yeri: VI.KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU


3 - Aksaray Bölgesinde Yetiştirilen Akkaraman Koyunlarının Hematolojik Kan Değerlerinin Araştırılması

AKSOY NEŞE HAYAT,KARAŞAHİN TAHİR,DURSUN ŞÜKRÜ,AKBULUT NKÜRŞAT,BULUT GAYE,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN,İLGÜN RAMAZAN,BÜYÜKLEBLEBİCİ OLGA ( 26.10.2017 - 28.10.2017 ) , Yayın Yeri: V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu


4 - Aksaray Bölgesinde Yetiştirilen Kıl Keçilerinde Hematolojik değerler

KARAŞAHİN TAHİR,AKSOY NEŞE HAYAT,DURSUN ŞÜKRÜ,BULUT GAYE,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN,ÇAMKERTEN İLKER,İLGÜN RAMAZAN ( 26.10.2017 - 28.10.2017 ) , Yayın Yeri: V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu


5 - Aksaray Bölgesinde Yetiştirilen Akkaraman Koyunlarının Hematolojik KanDeğerlerinin Araştırılması

AKSOY NEŞE HAYAT,KARAŞAHİN TAHİR,DURSUN ŞÜKRÜ,AKBULUT NEFFEL KÜRŞAT,BULUT GAYE,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN,İLGÜN RAMAZAN,BÜYÜKLEBLEBİCİ OLGA ( 26.10.2017 - 28.10.2017 ) , Yayın Yeri: ULUSLARARASI 5. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU


6 - Aksaray Bölgesinde Yetiştirilen Kıl Keçilerinde Hematolojik değerler

KARAŞAHİN TAHİR,AKSOY NEŞE HAYAT,DURSUN ŞÜKRÜ,BULUT GAYE,ÇAMKERTEN GÜZİN,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN,ÇAMKERTEN İLKER,İLGÜN RAMAZAN ( 26.10.2017 - 28.10.2017 ) , Yayın Yeri: V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu


7 - Yeni Doğan Bir Aksaray Malaklısında Cervical Ectopia Cordis ve Schistosoma Reflexum Olgusu

YAVUZ ORHAN,BULUT GAYE,ARAS ZEKİ,DİNÇEL GÜNGÖR ÇAĞDAŞ ( 26.10.2017 - 28.10.2017 ) , Yayın Yeri: 5th International Symposium on Develeopment of KOP Region


8 - Aksaray Bölgesinde Yetiştirilen Kıl Keçilerinde Hematolojik Değerler

KARAŞAHİN TAHİR,AKSOY NEŞE HAYAT,DURSUN ŞÜKRÜ,BULUT GAYE,ÇAMKERTEN GÜZİN,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN,ÇAMKERTEN İLKER,İLGÜN RAMAZAN ( 26.10.2017 - 28.10.2017 ) , Yayın Yeri: 5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu


9 - Yeni Doğan Bir Aksaray Malaklısında Cervical Ectopia Cordis ve Schistosoma Reflexum Olgusu

YAVUZ ORHAN,BULUT GAYE,ARAS ZEKİ,DİNÇEL GÜNGÖR ÇAĞDAŞ ( 26.10.2017 - 28.10.2017 ) , Yayın Yeri: 5th International Symposium on Development of KOP Region


10 - Aksaray Bölgesinde Yetiştirilen Kıl Keçilerinde Hematolojik Değerler

KARAŞAHİN TAHİR,AKSOY NEŞE HAYAT,DURSUN ŞÜKRÜ,BULUT GAYE,ÇAMKERTEN GÜZİN,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN,ÇAMKERTEN İLKER,İLGÜN RAMAZAN ( 26.10.2017 - 28.10.2017 ) , Yayın Yeri: ULUSLARARASI 5. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU


11 - CLINICAL OUTCOME OF OVSYNCH APPLICATION IN A BITCH

BULUT GAYE ( 26.07.2022 - ) , Yayın Yeri: 7th International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (İcavst)


12 - The Effect of GnRH Application in Transition Period on Middle Anatolian Merino Sheep without Fertility in Season

DURSUN ŞÜKRÜ, ÖZTÜRK CANER, BULUT GAYE, KARAŞAHİN TAHİR, KÖSE MEHMET ( 26.06.2018 - ) , Yayın Yeri: 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB 2018)


13 - A Novel Oxidative Stress Marker in Animals Thiol/ Disulphide Homeostasis.

ÇAMKERTEN GÜZİN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,BULUT GAYE,URAL KEREM,ERDOĞAN HASAN,Ev Sultan,ÇAMKERTEN İLKER ( 26.06.2018 - 30.06.2019 ) , Yayın Yeri: International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology.


14 - The Effect of GnRH Application in Transition Period on Middle Anatolian Merino Sheep without Fertility in Season

DURSUN ŞÜKRÜ,ÖZTÜRK CANER,BULUT GAYE,KARAŞAHİN TAHİR,KÖSE MEHMET ( 26.06.2018 - 30.06.2018 ) , Yayın Yeri: 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)


15 - BİR KÖPEKTE AMELOBLASTİK FİBRO-ODONTOM OLGUSU

YAVUZ ORHAN,TAŞDEMİR UMUT,BULUT GAYE ( 25.10.2018 - 28.10.2018 ) , Yayın Yeri: IX VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)


16 - EVALUATION OF ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN LEVELS IN SUBCLINICAL MASTITIS COWS BEFORE AND AFTER THE VACCINATION

BULUT GAYE,ÇAMKERTEN GÜZİN,EREL ÖZCAN ( 25.10.2017 - 29.10.2017 ) , Yayın Yeri: International Congress on Advances in BioScience and Biotechnology (icabb)


17 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF VACCINATION ON DYNAMIC THIOL / DISULFIDE BALANCE IN LACTATING DAIRY CATTLE WITH SUBCLINICAL MASTITIS

BULUT GAYE,ÇAMKERTEN GÜZİN,EREL ÖZCAN ( 25.10.2017 - 29.10.2017 ) , Yayın Yeri: II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS


18 - KOYUN VE KEÇİLERDE BORDER DESEASE BD VE BOVINE VIRAL DIARRHEA BVD VİRÜSLERİNİN SEROLOJİK ARAŞTIRILMASI

BULUT GAYE,ÜN HİKMET,KARAŞAHİN TAHİR,BOZTOK ÖZGERMEN DEVA BAŞAK,ÇAMKERTEN İLKER,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN ( 25.08.2016 - 29.08.2016 ) , Yayın Yeri: 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST)


19 - THE ESTABLISHMENT OF MALAKLI DOG REGIONAL GENE BANK

ÜN HİKMET,ÇAMKERTEN İLKER,KARABULUT OSMAN,BÜYÜKLEBLEBİCİ SERHAT,ÇAMKERTEN GUZİN,BULUT GAYE ( 25.08.2016 - 29.08.2016 ) , Yayın Yeri: 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST)


20 - Extravasation of vincristine sulfate in a dog

BULUT GAYE ( 24.08.2021 - ) , Yayın Yeri: 6th International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (İcavst)


21 - Extravasation of vincristine sulfate in a dog

BULUT GAYE ( 24.08.2021 - ) , Yayın Yeri: ICAVST 2021


22 - Aksaray Malaklı Çoban Köpeği Spermasının Kısa Süreli Saklanması

ÖZTÜRK CANER,BULUT GAYE ( 17.09.2019 - 19.09.2019 ) , Yayın Yeri: VII. Uluslararası KOP Bölge Kalkınma Sempozyumu


23 - Aksaray Malaklı Çoban Köpeği Spermasının Kısa Süreli Saklanması

ÖZTÜRK CANER,BULUT GAYE ( 17.09.2019 - 19.09.2019 ) , Yayın Yeri: 7. Uluslararası KOP Bölge Kalkınma Sempozyumu


24 - Aksaray Malaklı Çoban Köpeği Spermasının Kısa Süreli Saklanması

ÖZTÜRK CANER,BULUT GAYE ( 17.09.2019 - 19.09.2019 ) , Yayın Yeri: 7. Uluslararası KOP Bölge Kalkınma Sempozyumu


25 - Aksaray Malaklı Çoban Köpeği Spermasının Kısa Süreli Saklanması

ÖZTÜRK CANER,BULUT GAYE ( 17.09.2019 - 19.09.2019 ) , Yayın Yeri: 7. Uluslararası KOP Bölge Kalkınma Sempozyumu


26 - Application of Ovsynch Protocol in Follicular Cystic Heifers

DURSUN ŞÜKRÜ,KIZIL SEDAT HAMDİ,BULUT GAYE,KÖSE MEHMET,ÖZTÜRK CANER,KARAŞAHİN TAHİR ( 13.12.2018 - 14.12.2018 ) , Yayın Yeri: Mediterranean Veterinary Congress(REEVMED)


27 - Folliküler Kistli Düvelerde Ovsynch Protokolü Uygulaması

DURSUN ŞÜKRÜ,KIZIL SEDAT HAMDİ,BULUT GAYE,KÖSE MEHMET,ÖZTÜRK CANER,KARAŞAHİN TAHİR ( 13.12.2018 - 14.12.2018 ) , Yayın Yeri: Mediterranean Veterinary Congress (REEVMED)


28 - A new marker for evaluation of mastitis pathophysiology: IMA

BULUT GAYE,ÇAMKERTEN GÜZİN ( 10.07.2019 - 14.07.2019 ) , Yayın Yeri: 3rd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)


29 - Cause of abortion in dairy cattle “Neosporiosis”

BULUT GAYE,ÜN HİKMET,ÇAMKERTEN İLKER,SANİOĞLU GÖKÇENUR ( 10.07.2019 - 14.07.2019 ) , Yayın Yeri: ICAVST 2019


30 - İneklerde Uterus Enfeksiyonları ve Tedavi Yöntemleri

DURSUN ŞÜKRÜ,BULUT GAYE,ÖZTÜRK CANER,KARAŞAHİN TAHİR ( 09.03.2019 - 10.03.2019 ) , Yayın Yeri: Ereğli International Science and Academic Congress


31 - SIFAT SEZONUNDAKİ KOYUNLARDA NİTRAT ZEHİRLENMESİNDE ACİL MÜDAHALE

DURSUN ŞÜKRÜ,ÖZTÜRK CANER,KARAŞAHİN TAHİR,BULUT GAYE ( 08.07.2017 - ) , Yayın Yeri: INTERNATIONAL ANIMAL RESCUE CONFERENCE


32 - Aksaray İlinde Hayvanların Karıştığı Trafik KazalarınınHayvanlarda Döl Verimine Etkisi

DURSUN ŞÜKRÜ,SELÇUKBİRİCİK HALİL,KARAŞAHİN TAHİR,BULUT GAYE ( 08.07.2017 - 08.07.2017 ) , Yayın Yeri: International animal rescue conference


33 - EFFECT OF TRAFFIC ACCIDENTS ON FERTILITY IN AKSARAY REGION

DURSUN ŞÜKRÜ,SELÇUKBİRİCİK HALİL,KARAŞAHİN TAHİR,BULUT GAYE ( 08.07.2017 - ) , Yayın Yeri: INTERNATIONAL ANIMAL RESCUE CONFERENCE


34 - AKSARAY İLİNDE HAYVANLARIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARININ HAYVANLARDA DÖL VERİMİNE ETKİSİ

DURSUN ŞÜKRÜ,SELÇUKBİRİCİK HALİL,KARAŞAHİN TAHİR,BULUT GAYE ( 08.07.2017 - ) , Yayın Yeri: INTERNATIONAL ANIMAL RESCUE CONFERENCE


35 - Sıfat Sezonundaki Koyunlarda Nitrat Zehirlenmesinde Acil Müdahale

DURSUN ŞÜKRÜ,ÖZTÜRK CANER,KARAŞAHİN TAHİR,BULUT GAYE ( 07.07.2018 - 07.07.2018 ) , Yayın Yeri: International Animal Rescue Conference 2018


36 - Efficiency of pregnancy associatiated glycoproteins in pregnancy diagnosis

BULUT GAYE,TAŞDEMİR UMUT,YILDIRIM ARMAĞAN ÇAĞAN ( 05.09.2018 - 09.09.2018 ) , Yayın Yeri: III. International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics


37 - Conception rate following two timed artificial insemination protocols in simmental heifers

TAŞDEMİR UMUT,BULUT GAYE,YILDIRIM ARMAĞAN ÇAĞAN ( 05.09.2018 - 09.09.2018 ) , Yayın Yeri: III. International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics


38 - THE EFFECT OF GnRH APPLICATION ON PREGNANCY IN THE IN BREEDİNG SEASON OF NON PREGNANT MIDDLE ANATOLIAN MERINO SHEEP WHO DO NOT STAY IN SEASON

DURSUN ŞÜKRÜ,ÖZTÜRK CANER,BULUT GAYE,KARAŞAHİN TAHİR,KÖSE MEHMET ( 05.09.2018 - 09.09.2018 ) , Yayın Yeri: 3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST)


39 - Evaluation of Herd Udder Health and Milk Quality of Dairy Farms in Turkish Republic of Northern Cyprus

DARBAZ İSFENDİYAR,BAŞTAN AYHAN,CENGİZ MEHMET,BULUT GAYE,Tekin Oya,ÖZEN DOĞUKAN ( 04.11.2010 - 07.11.2010 ) , Yayın Yeri: IV. Congress of Veterinary Gynecology


40 - Increasing the pregnancy rate in breeding season Middle Anatolian Merino sheep of non-pregnancy

DURSUN ŞÜKRÜ,BULUT GAYE,KÖSE MEHMET,KARAŞAHİN TAHİR ( 04.10.2017 - 10.10.2017 ) , Yayın Yeri: II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST)


41 - Oxidative Stress Parameters in anasthetized with ketamine xylazine the Bozova Greyhounds

Camkerten Güzin,camkerten İlker,ŞINDAK NİHAT,BULUT GAYE ( - ) , Yayın Yeri: 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies


42 - Investigation on serum levels of Cu Zn Ca Mg and P in Goats

CAMKERTEN İLKER,CAMKERTEN GÜZİN,KARABULUT OSMAN,MUNDAN DURHASAN,BULUT GAYE ( - ) , Yayın Yeri: 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies


43 - ORTA ANADOLU MERİNOSU KOYUNLARINDA SEZON İÇİNDE ELDE AŞIM ve SERBEST AŞIM YÖNTEMLERİNİN DÖL VERİMİ DOĞUM SEZONU ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DURSUN ŞÜKRÜ,GÜRBÜZ HASAN,BULUT GAYE,KÖSE MEHMET,KARAŞAHİN TAHİR ( - ) , Yayın Yeri: 7. TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ


44 - konya karapınar ilçesi orta anadolu merinoslarında sezon içinde koç etkisi uygulamasının tohumlama ve doğum süresine etkisinin araştırılması

DURSUN ŞÜKRÜ,GÜRBÜZ HASAN,BULUT GAYE,KÖSE MEHMET,KARAŞAHİN TAHİR ( - ) , Yayın Yeri: 7. TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ1 -KOP Bölgesinde yetiştiriciliği yapılan yüksek verimli Simental ırkı inek populasyonunun embriyo transferi yöntemiyle arttırılması

Araştırmacı


2 -KOP Bölgesinde yetiştiriciliği yapılan yüksek verimli Simental ırkı inek populasyonunun embriyo transferi yöntemiyle arttırılması

Araştırmacı


3 -Süt sığırcılığı işletmelerinde bovine viral diarrhoea virus enfeksiyonunun izlenmesi

Araştırmacı


4 -Aksaray yöresi kazlarda kuluçka randıman büyüme ve sürü sağlığı üzerine araştırmalar

Araştırmacı


5 -Cause of abortion in dairy cattle “Neosporiosis”

Araştırmacı


6 -Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırmacı


7 -Farklı Büyüklükteki Sığır Oositlerinin Maturasyon ve Fertilizasyonu Üzerine İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1 IGF 1 ve Epidermal Büyüme Faktörünün EGF Etkilerinin Araştırılması

Yardımcı Personel


8 -Kıl Keçilerinde bazı hematolojik ve biyokimyasal kan parametreleri

Araştırmacı


9 -Adriamycine nefropatisinde fetal böbrek kökenli MKH uygulamasının etkilerinin araştırılması

Araştırmacı


10 -Koyun ve Keçilerde Border Desease BD ve Bovine Viral Diarrhea BVD virüslerinin serolojik araştırılması

Yürütücü


11 -Kıl Keçilerinde Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Kan Parametreleri

Araştırmacı


12 -Kıl Keçilerinde bazı hematolojik ve biyokimyasal kan parametreleri

Araştırmacı


13 -Kıl keçilerinde bazı hematolojik ve biyokimyasal kan parametreleri

Araştırmacı


14 -İn Vitro Kültür Ortamına Katılan Meyan Kökü (licorice) Embriyo Üretimi ve Dondurulması Üzerine Etkisi

AraştırmacıDönem Ders Adı Dili Saat Öğrenim Türü
2017-2018 Anestezi ve Reanimasyon Türkçe 1 Lisans
2018-2019 Meme Sağlığı ve Kontrol Programı Türkçe 3 Lisans
2020-2021 Postparturient Dönem Hastalıkları Türkçe 3 Doktora
2020-2021 Doğum II Türkçe 3 Lisans
2021-2022 Veteriner Perinatoloji Türkçe 3 Doktora
2022-2023 Meme Sağlığı ve kontrol Programları Türkçe 3 Lisans
2022-2023 Doğum I Türkçe 3 Lisans

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Program

Ankara İli Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği

Tarım Danışmanlığı

Ankara İli Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği

Veteriner Hekim