Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Suni Tohumlama Klinik Hizmetleri

Dölerme ve Suni Tohumlama Klinik Uygulamalarında,

Çiftlik ve pet hayvanlarında androlojik ve spermatolojik muayeneler yapılmaktadır. Muayene sonucunda üreme sorunları belirlenerek yardımcı üreme teknikleri ile döl veriminin arttırılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca rektal muayene uygulaması ve fertilite kontrolü yapılarak tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Talep edilmesi halinde gen kaynaklarının korunması için hayvanların spermaları alınarak uzun süreli muhafaza/saklanması yapılabilmektedir.