Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ (Başkan)

Prof.Dr. Hidayet Metin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hüdai İPEK

Prof. Dr. İlker ÇAMKERTEN

Doç.Dr. Mustafa ÖZ

Doç. Dr. Ramazan İLGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan SÜRSAL ŞİMŞEK