Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ (Başkan)

Prof.Dr. Hidayet Metin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hüdai İPEK

Prof. Dr. İlker ÇAMKERTEN

Doç. Dr. Ramazan İLGÜN

Doç. Dr. Osman KARABULUT

Dr. Öğr. Üyesi Gaye BULUT