Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Kalite Komisyonu

BİRİM AKADEMİK KALİTE KOMİSYONU

 

Prof. Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ (Dekan)

Dr. Öğr. Üyesi Gaye BULUT (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Yücel ÜNAL (Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Hüdai İPEK (Temel Bilimler Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. İlker ÇAMKERTEN (Klinik Bilimler Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa ÖZ (Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Onur KEVENK (Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Orhan YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Deva Başak BOZTOK ÖZGERMEN

Araş. Gör. Nihan EROĞLU

Sevil YILDIRIM (Fakülte Sekreteri)

Mustafa Eren DÖŞEYİCİ (Fakültemiz Öğrencisi)*

*Görev süresi 1 yıl