Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Danışma Kurulu Üyeleri

 

Prof. Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Gaye BULUT (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. İlker ÇAMKERTEN (Klinik Bilimler Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Yücel ÜNAL (Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Hüdai İPEK (Temel Bilimler Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa ÖZ (Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Tahsin Onur KEVENK (Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Başkanı)

Bülent SAKLAV (Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü)

Bekir KAYAN (Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı)

Mahmut AKTÜRK (Aksaray Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı)

Esat ZENGİN (Aksaray Süt Üreticileri Birliği Başkanı)

Nurettin YAPILCAN (Aksaray Ticaret Borsası Meclis Başkanı)

Önder YILDIZ (Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanı)

Refik İÇLİ (Aksaray Arıcılar Birliği Başkanı)

Mustafa Eren DÖŞEYİCİ (Fakülte Öğrenci Temsilcisi)

Zafer ÇAM (Fakültemiz Mezun Öğrencisi Temsilcisi)