Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Danışma Kurulu Toplantıları