Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ (Başkan)

Prof. Dr. İlker ÇAMKERTEN (Klinik Bilimler Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yücel ÜNAL (Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Hüdai İPEK (Temel Bilimler Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa ÖZ (Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi  Tahsin Onur KEVENK (Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Zekeriya ÖZÜDOĞRU (Profesör Üye)

Prof. Dr. Umut TAŞDEMİR (Profesör Üye)

Prof. Dr. İlker ÇAMKERTEN (Profesör Üye)

Doç. Dr. Ramazan İLGÜN (Doçent Üye)

Doç. Dr. Orhan YAVUZ (Doçent Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gaye BULUT (Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi)