Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ (Başkan)

Prof. Dr. İlker ÇAMKERTEN (Klinik Bilimler Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yücel ÜNAL (Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Hüdai İPEK (Temel Bilimler Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa ÖZ (Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Tahsin Onur KEVENK (Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Tahir KARAŞAHİN (Profesör Üye)

Prof. Dr. Umut TAŞDEMİR (Profesör Üye)

Prof. Dr. Hidayet Metin ERDOĞAN (Profesör Üye)

Doç. Dr. Orhan YAVUZ (Doçent Üye)

Doç. Dr. Caner ÖZTÜRK (Doçent Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gaye BULUT (Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi)