Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Fakültemiz Öğrencilerinden TÜBİTAK 2209-A Araştırma Proje Başarısı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2022/2 dönemi kapsamında Fakültemiz öğrencileri tarafından yürütülen 2 projenin desteklenmesine karar verildi.

Danışmanlığını Doç. Dr. Zeki ARAS’ın yönettiği 3. Sınıf öğrencisi Rabia Melda OKATAN’ın hazırladığı “Çiftlik Tank Sütü Örneklerinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus varlığının araştırılması” başlıklı projesi ve danışmanlığını Doç.Dr. Güzin ÖZKURT’un yönettiği 2. Sınıf öğrencileri Seynur Ali Hatip ve Ayşenur Baydar’ın hazırladığı "Holstein Süt Sığırlarında Gebeliğin 3. Trimestrinin Oksidatif Stres İlişkisinde Tiyol/Disülfit Dengesi” başlıklı projesi desteklenmiştir.

Bu başarıda pay sahibi olan Öğretim Üyelerimizi ve Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.